Donation

数说地大鲲鹏校友会

校友分会创立 3,848 天

收到资金赞助 69,398 元

发放奖助学金 57,000 元

资助在校学生 30 名

点此进入捐助预约快速通道

最新捐助信息公示

姓名 金额(目标年份) 来自 状态
郑**校友 200元 (2018) 杭州 确认
孙**校友 500元 (2018) 宿州 确认
陈**校友 200元 (2018) 北京 确认
杜**校友 500元 (2018) 北京 确认
龚**校友 200元 (2018) 北京 确认
龚**校友 200元 (2018) 南昌 确认
胡**校友 200元 (2018) 信阳 确认
胡**校友 200元 (2018) 天津 确认
李**校友 200元 (2018) 乌鲁木齐 确认

年度捐助记录

2018

孙**校友    500元    宿州

郑**校友    200元    杭州

孙**校友    200元    北京

肖**校友    200元    北京

时**校友    200元    

刘**校友    200元    

解**校友    200元    西安

蒋**校友    200元    成都

周**校友    200元    北京

袁**校友    200元    武汉

尤**校友    300元    无锡

叶**校友    200元    西安

严**校友    300元    南京

许**校友    200元    

许**校友    300元    天津

王**校友    300元    武汉

刘**校友    500元    

刘**校友    200元    北京

林**校友    200元    福州

李**校友    200元    乌鲁木齐

胡**校友    200元    天津

胡**校友    200元    信阳

龚**校友    200元    南昌

龚**校友    200元    北京

杜**校友    500元    北京

陈**校友    200元    北京

钟**校友    300元    Stavanger

2017

袁**校友    200元    武汉

王**校友    300元    武汉

刘**校友    500元    

许**校友    500元    

郭**校友    500元    

周**校友    200元    北京

钟**校友    300元    Stavanger

尤**校友    200元    无锡

严**校友    200元    南京

肖**校友    200元    北京

孙**校友    300元    北京

潘**校友    300元    杭州

胡**校友    400元    天津

胡**校友    200元    信阳

龚**校友    300元    南昌

龚**校友    500元    北京

杜**校友    200元    北京

陈**校友    300元    北京

2016

叶**校友    200元    西安

常**校友    300元    

余**校友    200元    宁波

李**校友    200元    乌鲁木齐

周**校友    200元    北京

钟**校友    300元    Stavanger

郑**校友    200元    杭州

袁**校友    200元    武汉

尤**校友    200元    无锡

严**校友    200元    南京

肖**校友    200元    北京

王**校友    300元    武汉

孙**校友    200元    北京

潘**校友    300元    杭州

刘**校友    200元    北京

林**校友    200元    福州

胡**校友    300元    信阳

龚**校友    200元    南昌

龚**校友    500元    北京

付**校友    200元    贵阳

范**校友    200元    大庆

杜**校友    200元    北京

陈**校友    200元    北京

肖**校友    500元    北京

2015

周**校友    200元    北京

严**校友    200元    南京

龚**校友    500元    北京

杜**校友    200元    北京

付**校友    500元    贵阳

林**校友    300元    福州

孙**校友    300元    北京

袁**校友    200元    武汉

王**校友    300元    武汉

孙**校友    500元    宿州

肖**校友    500元    北京

钟**校友    1000元    Stavanger

屈**校友    350元    三亚

2014

孙**校友    500元    宿州

万**校友    500元    上海

胡**校友    500元    天津

龚**校友    500元    南昌

杜**校友    300元    北京

林**校友    300元    福州

肖**校友    500元    北京

严**校友    500元    南京

王**校友    250元    武汉

袁**校友    250元    武汉

钟**校友    1000元    Stavanger

屈**校友    300元    三亚

2013

杜**校友    300元    北京

周**校友    503元    北京

胡**校友    520元    天津

龚**校友    560元    南昌

袁**校友    220元    武汉

王**校友    280元    武汉

肖**校友    500元    北京

林**校友    300元    福州

屈**校友    300元    三亚

孙**校友    500元    宿州

郑**校友    200元    杭州

左**校友    300元    哈尔滨

严**校友    300元    南京

钟**校友    500元    Stavanger

孙**校友    200元    北京

2012

杜**校友    300元    北京

严**校友    200元    南京

孙**校友    200元    北京

林**校友    300元    福州

叶**校友    300元    惠州

潘**校友    500元    杭州

刘**校友    300元    北京

袁**校友    200元    武汉

王**校友    300元    武汉

钟**校友    500元    Stavanger

付**校友    300元    贵阳

高**校友    200元    南京

周**校友    200元    北京

杜**校友    200元    北京

陈**校友    200元    北京

王**校友    200元    北京

汤**校友    300元    武汉

屈**校友    200元    三亚

2011

高**校友    200元    南京

王**校友    200元    北京

杜**校友    200元    北京

陈**校友    300元    北京

郑**校友    300元    杭州

严**校友    300元    武汉

万**校友    300元    上海

汤**校友    300元    武汉

胡**校友    500元    天津

严**校友    200元    南京

龚**校友    500元    南昌

孙**校友    200元    北京

肖**校友    300元    北京

刘**校友    300元    北京

胡**校友    200元    信阳

林**校友    300元    福州

余**校友    300元    宁波

袁**校友    200元    武汉

王**校友    300元    武汉

任**校友    200元    绵阳

杜**校友    300元    北京

潘**校友    500元    杭州

钟**校友    500元    Stavanger

周**校友    200元    北京

龚**校友    500元    北京

范**校友    200元    大庆

屈**校友    200元    三亚

2010

龚**校友    500元    北京

左**校友    300元    哈尔滨

刘**校友    500元    西安

杜**校友    300元    北京

肖**校友    300元    北京

刘**校友    300元    北京

王**校友    200元    北京

郑**校友    200元    杭州

袁**校友    200元    武汉

范**校友    200元    大庆

杜**校友    200元    北京

潘**校友    500元    杭州

汤**校友    300元    武汉

高**校友    200元    南京

万**校友    300元    上海

陈**校友    200元    北京

严**校友    200元    南京

余**校友    300元    宁波

胡**校友    200元    信阳

孙**校友    300元    宿州

胡**校友    530元    天津

林**校友    500元    福州

屈**校友    200元    三亚

任**校友    200元    绵阳

付**校友    300元    贵阳

孙**校友    200元    北京

龚**校友    300元    南昌

王**校友    300元    武汉

周**校友    200元    北京

钟**校友    500元    Stavanger

2009

杜**校友    200元    北京

龚**校友    300元    北京

范**校友    200元    大庆

杜**校友    200元    北京

高**校友    200元    南京

汤**校友    300元    武汉

陈**校友    200元    北京

肖**校友    200元    北京

余**校友    200元    宁波

严**校友    200元    南京

胡**校友    500元    天津

袁**校友    300元    武汉

林**校友    300元    福州

屈**校友    200元    三亚

付**校友    200元    贵阳

万**校友    300元    上海

孙**校友    200元    北京

郑**校友    200元    杭州

王**校友    200元    武汉

刘**校友    300元    北京

潘**校友    200元    杭州

周**校友    200元    北京

龚**校友    300元    南昌

钟**校友    500元    Stavanger

2008

杜**校友    300元    北京

龚**校友    300元    北京

杜**校友    200元    北京

汤**校友    200元    武汉

陈**校友    200元    北京

肖**校友    500元    北京

胡**校友    300元    信阳

余**校友    300元    宁波

严**校友    200元    南京

胡**校友    500元    天津

袁**校友    200元    武汉

林**校友    200元    福州

付**校友    300元    贵阳

万**校友    200元    上海

范**校友    300元    大庆

孙**校友    200元    北京

郑**校友    300元    杭州

王**校友    300元    武汉

刘**校友    500元    北京

孙**校友    200元    宿州

潘**校友    300元    杭州

周**校友    200元    北京

龚**校友    200元    南昌

钟**校友    500元    Stavanger